Indata

Ritningar och annan indata till energiberäkningar

Vi behöver följande uppgifter för att utföra en energiberäkning:

  1. Bygglovsritningar eller liknande som visar husets uppbyggnad och dimensioner samt riktning på de olika fasaderna.
  2. Konstruktionsritningar, eller leveransbeskrivning som anger hur väggar, tak och grund är konstruerade.
  3. Fönsterförteckning som anger U-värden och gärna storlek på fönster.
  4. Information om vilket uppvärmningssystem som ska användas.
  5. Husets geografiska placering.
  6. Faktureringsadress.

   För att vi ska kunna hålla ett så lågt pris som möjligt så föredrar vi ritningar som digitala (ej inscannade) pdf eller cad filer.