EnergyCalc

Med EnergyCalc är energiberäkningar enkelt 

energiberäkningsprogram
EnergyCalc

[button link=”http://www.controlengineering.se/energi/energycalcinst.exe” style=”download”]Ladda hem[/button]

Att beräkna energibehov för en byggnad har tidigare varit komplicerat och svårt att lära sig. EnergyCalc gör det möjligt för användare med begränsade förkunskaper att genomföra avancerade beräkningar av bostäders energibehov. Användargränsnitttet är utformat för att man på ett överskådligt sätt ska kunna se och ändra olika indata och byggnadskomponenter.

Spara pengar

Gör energiberäkningar själva istället för att anlita externa konsulter, med EnergyCalc går det snabbt. Det finns också pengar att spara genom att göra smartare konstruktioner för att få ner energibehovet utan att lägga på extra isolering.

Energiberäkning enligt europanormen

EnergyCalc är Sveriges enda energiberäkningsprogram som är uppbyggd helt enligt beräkningsstandarder från ISO som rekommenderas av Boverket och EU samt ger beprövat säkra resultat.

[box type=”info” style=”rounded”]Mer information om programmet finns på EnergyCalc egna webbsida: Energiberäkningsprogram[/box]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.