EnergyCalc

Med EnergyCalc är energiberäkningar enkelt

Att beräkna energibehov för en byggnad har tidigare varit komplicerat och svårt att lära sig. EnergyCalc gör det möjligt för användare med begränsade förkunskaper att genomföra avancerade beräkningar av bostäders energibehov. Användargränsnitttet är utformat för att man på ett överskådligt sätt ska kunna se och ändra olika indata och byggnadskomponenter.

Spara pengar

Gör energiberäkningar själva istället för att anlita externa konsulter, med EnergyCalc går det snabbt. Det finns också pengar att spara genom att göra smartare konstruktioner för att få ner energibehovet utan att lägga på extra isolering.

Energiberäkning enligt europanormen

EnergyCalc är Sveriges enda energiberäkningsprogram som är uppbyggd helt enligt beräkningsstandarder från ISO som rekommenderas av Boverket och EU samt ger beprövat säkra resultat.

Mer information om programmet finns på EnergyCalc egna webbsida: Energiberäkningsprogram