Simuleringar

Beräkningar av värmeflöden i byggkonstruktioner och andra mer specialiserade energiberäkningar

På Control Engineering har vi stor erfarenhet av energiberäkningar av vitt skilda slag. Vi kan hjälpa er med rådgivning, beräkning eller simulering av värmeflöden.

Vi har deltagit i ett antal projekt där vi hjälpt till att simulera och beräkna värmeflöden. Vi kan hjälpa till med både detaljsimuleringar för olika byggkonstruktioner och beräkningar av total energiåtgång för uppvärmning av hela hus. Tidigare projekt har bland annat rört sig om simulering av värmeflöden för olika husgrundskonstruktioner och golvvärme, golvtemperaturer under köldknäppar och jämförande studier av energiåtgång för olika huskonstruktioner som bland annat återfunnits i tidningen bygg och teknik samt forskningsrapporten Nordic Thermal Mass – Effect on Energy and Indoor Climate från Tammerfors universitet. Om ni har några funderingar kring värmeflöden och energisimuleringar så kontakta oss.