Mjukvaruprojekt

Tidigare mjuvaruprojekt

Denna sida innehåller kortare beskrivningar av några av de tidigare mjuvaruprojekt vi utfört. Exemplen är valda för att ge en bild av vad vi arbetat med och vad vi kan åstakomma. De flesta, om inte alla, av systemen som beskrivs här används fortfarande aktivt och Control Engineering arbetar kontinuerligt med underhåll, support och uppdateringar. Om du vill ha mer detaljerad information om något eller har några funderingar så tveka inte att kontakta oss.

maxit Energy

Control Engineering utvecklade maxit Energy för maxit AB. maxit Energy är ett program för beräkning av byggnader behov av energi för uppvärmning enligt beräkningsnormen EN 832. Programmet är ett stort system med komplexa beräkningspaket och många databasoperationer. Trots detta är det ett ur användarsynpunkt enkelt program som låter även icke experter genomföra noggranna energisimuleringar. Control Engineering ansvarade för hela utvecklingen från ax till limpa och ansvarar forfarande för distribution och support.

maxit energy

maxit Energy – översättning och internationalisering

När det beslutades att maxit Energy skulle släppas i en finsk version anlitades Control Engineering av maxit Finland för att vidareutveckla programmet. Arbetet inkluderade anpassningar av programmet för att kunna hantera olika beräkningsprocesser och indata utan att för den sakens skull bli svårt att underhålla i framtiden. En av de större utvecklingsbitarna låg i konstruktionen av ett översättningssystem som låter maxit själva sköta översättningen av programmet till vilket språk som helst. Översättnigsmodulen gör det öven enkelt att spåra och översätta förändringar i programtexten i nya versioner av maxit Energy.

leca language editor

maxit Energy – Databasverktyg

Efter ett tag stod det klart att maxit Energy krävde ett enhetligt verktyg för att hantera databasen innehåll och Control Engineering utvecklade en serie verktyg för detta ändamål. Verktygen gör det möjligt för maxits personal att hantera data och kommunicera med excelblad som gör det enkelt för alla involverade.

leca database manager

maxit Energy – Beräkningsprogram för solenergi

Energiberäkningarna i EN 832 som används i maxit Energy kräver kännedom om solinstrålning mot ytor vända mot alla väderstreck. Efterssom SMHI enbart hade uppmätt data för solinstrålning mot horisontella ytor utvecklade Control Engineering ett verktyg för att beräkna solinstrålning mot andra ytor baserat på denna data. Verktyget är enkelt att använda men innehåller avancerad fysik och matematik. Beräkningen baserar sig på en modell av jordens rotation kring sin egen axel och rörelse runt solen samt en molnmodell från ASHRAE eller Hendl&Koch. Programmet utför sedan minutvisa beräkningar för solinstrålningen mot en ytorna av en kub placerad på godtycklig plats på jorden. Programmet itererar sig fram till de molnfaktorer som ger samma solinstrålning som den av SMHI uppmätta mot den horisontella ytan på kubens tak och kan därefter beräkna solinstrålningen mot kubens övriga sidor.

leca solar calc

Clone Tools

Clone Tools är ett program utvecklat av Control Engineering som kommer släppas under vintern 2007. Programmet används för att hitta och eliminera duplicerade filer, alltås filer med samma innehåll, på en dator eller ett nätverk. Programmet är utvecklat i Delphi och har ett tekniskt sett avancerat användargränssnitt och en del tekniker för supersnabb filhantering.

clone tools

Clone Tools har ett sofistikerat system för licenshantering. Varje licens låter användaren låsa upp programmet på en dator och allting från onlineköp av licenser via paypal till registrering och licenshantering över internet är fullt automatiserat. Tekniskt är detta löst med Delphi på klientsidan, Delphi for PHP och mySQL på serversidan och web services för kommunikation över internet. Detta låter systemet köras på en vanlig webbserver med stöd för PHP och mySQL.

clone tools trial

Oppboga KLM Bokningssystem

KLM Bokningsssytemär ett system för produktionsplanering på kartongfabriken Oppboga bruk. Systemet kan köras med flera användare och är integrerat med det befintliga orderhanteringssystemet genom import av data från excelformulär. Control Engineering ansvarade för hela utvecklingen, installation och support.

Tekniker som användes var Delphi och en paradoxdatabas över nätverk.

klm booking

FLP Office integrationsverktyg

Control Engineering har för Forever Living Products utvecklat ett antal mindre verktyg som automatiserar några tidskrävande och felbenägna arbetsprocesser med officedokument. Programmen importerar och behandlar data från

excelark och textfiler exporterade ut ett AS400-system och fyller i ett antal andra excel- och word-dokument enligt anpassningsbara regler.

flp 1

flp 2

FlowCalc32 CE

FlowCalc32 CE är ett program som utvecklas och säljs av Control Engineering. Programmet beräknar mätflänsar för flödesmätning via differenstryck enligt normen ISO 5167. Mer information om detta program kan hittas påFlowCalc32 CE.

flowcalc