FlowCalc

FlowCalc32 – Mätflänsberäkning

FlowCalc32 CE är ett kraftfullt program för beräkning av mätflänsar och andra stryporgan Flowcalc32 är lämpligt för alla användare som vill utföra beräkningar som följer standarder ISO 5167 (eller DIN 1952).
Programmet är lättanvänt genom att imatning av data sker på ett enda formulär. Detta ger en mycket bra översikt av inmatade data. Vidare sparas beräkningar automatiskt av ett inbyggt databas system för att senare kunna hämtas.
Programmet kan användas på nätverk med flera användare så att alla automatiskt får tillgång till varandras beräkningar. Gör beräkningar på konstruktionskontoret och låt El/ Instrument-verkstaden direkt få tillgång till beräkningarna för att kalibrera differenstrycksmätarna. Eller varför inte låta peronalen på verkstaden utföra beräkningen själva.

Programmet är tvåspråkigt och man kan byta språk mellan engelska och svenska inne i programmet.

FlowCalc32 CE finns nu i en professionell version som ger användaren ett bra vektyg att verifiera och kontrollera vad som händer med mätvärdena när man varierar tryck, temperatur och difftryck för stryporgan som mäter på gas eller ånga. Vidare kan man få hjälp med att välja en bra formel som ökar nogrannheten på flödesmätningen..

Analysera kompensering

FlowCalc32 Professional Compensation Analyzer.

För att få reda på mer om FlowCalc 32, läs vidare under eller ladda hem en gratis utvärderingversion från våran todonedladdningsssida.

Du kan också ladda hem manualen.

Lättarbetat

Alla beräkningar editeras i ett inmatningsfönster.

FlowCalc32

Klicka på bilden för att se i fulll storlek.

FlowCalc32 CE beräknar följande stryporgan:

 • Mätflänsar med olika mätuttag.
 • Kortventurier
 • Klassiska venturier i olika material
 • ISA-1932 munstycken

FlowCalc32 CE beräknar för alla media:

 • Ånga och vatten med inbyggd beräkning av densitet och viskositet enligt IFC
 • Vätska
 • Gas

FlowCalc32 CE beräknar:

 • Håldiameter
 • Flöde
 • Differenstryck

Noggrannhet:

Beräkningarna utförs enligt ISOstandard inkluderande den senast godkända ISO 5167-1-1991/Amd.1:1998(E)
Detta innebär att du får högsta möjliga noggrannhet enligt svenskt accepterad standard.

flödesberäkning

Beräkningsdialog

Flexibel enhetshantering

FlowCalc32 hanterar de flesta sorter samt utför även sortkonvertering för:

 • Tryck
 • Differenstryck
 • Rördiameter
 • Volymflöde
 • Massflöde
 • NPT for gas
 • Dynamisk viskositet
 • Densitet
 • Temperatur

FlowCalc32 hanterar ett stort antal sorter för samtliga processdata. Det betyder att du kan beräkna i dina favoritsorter samt att direkt konvertering mellan sorter sker automatiskt. Valda sorter är kopplade till det beräknade stryporganet och sparas automatiskt tillsammans med övriga data. Beräkning kan ske direkt med den valda sorter utan konvertering men man kan också använda den inbyggda konverteraren om du t.ex. känner till difftryck i psi. men vill beräkna i mm.vp.

enhetshantering

Val av enhet